DũngV. C., HằngN. T., HàN. T., Mai Đỗ T. T., ThảoB. P., NgọcC. T. B. và ThànhN. T. (2021) “Cải thiện chiều cao ở trẻ thiếu hụt hormon tăng trưởng được điều trị bằng hormon thay thế”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 5(5). doi: 10.47973/jprp.v5i5.362.