MinhT. N., ThuT. M. T. X., HươngT. N. M. và ThúyT. N. T. H. (2018) “Đặc điểm những rối loạn điều hòa cảm giác ở trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 2(4). doi: 10.25073/jprp.v0i4.35.