BảyL. H., HồngN. T. T., TùngC. V., NaT. T. và MaiL. T. K. (2021) “Cải thiện thang điểm FLSCC thông qua bổ sung dung dịch Carbohydrate cho bệnh nhân trước phẫu thuật vá thông liên thất tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 5(5). doi: 10.47973/jprp.v5i5.349.