TrungV. Q., ĐiểnT. M. và TùngC. V. (2021) “Kết quả bít ống động mạch đơn thuần bằng dụng cụ qua da ở trẻ sơ sinh non tháng tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 5(5). doi: 10.47973/jprp.v5i5.348.