DungN. T., HoangN. B., ThaiN. T. T., HueD. T. và MinhN. T. T. (2021) “CĂN NGUYÊN VI SINH VẬT GÂY VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 5(3). doi: 10.47973/jprp.v5i3.326.