AnhL. T. và HungN. N. (2021) “Kết quả phẫu thuật Llấy bỏ xốp xương hộp kết hợp với giải Phóng mô mềm chọn lọc ở trẻ dưới 24 tháng tuổi mắc bàn chân khoèo bẩm sinh”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 5(2). doi: 10.47973/jprp.v5i2.307.