LeN. D., ChucD. V. và HuyT. D. (2021) “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 81 trẻ gái dậy thì sớm trung ương tại bệnh viện trẻ em hải phòng năm 2018-2019”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 5(2). doi: 10.47973/jprp.v5i2.305.