HuongN. T. (2021) “Đánh Giá Kết Quả Chăm Sóc Hệ Thống Tưới Rửa Kháng Sinh Cho Bệnh Nhi Sau Phẫu Thuật Viêm Xương Tủy Tại Khoa Chỉnh Hình Nhi – Bệnh Viện Nhi Trung Ương”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 5(2). doi: 10.47973/jprp.v5i2.303.