HảoV. T., Băng Đặng T. C., HằngN. M., Hường Đỗ T., HiềnP. T. và ThủyP. T. B. (2018) “Một số đăc điểm dịch tễ của tiêu chảy cấp do Rotavirus và Norovirus ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 2(4). doi: 10.25073/jprp.v0i4.30.