Van CanD., Van NgaT. D. và Phuong HoaN. T. (2021) “Kết quả điều trị nhiễm trùng vùng đầu – mặt – cổ trên 147 bệnh nhân tại Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Nhi Trung ương”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 5(1). doi: 10.47973/jprp.v5i1.290.