Thai SonT. và Ngoc DuyL. (2021) “Sự biến đổi nồng độ Immunoglobulin E và Immunoglobulin G trong huyết thanh của bệnh nhân viêm mũi dị ứng tại Bệnh viện Nhi trung ương”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 5(1). doi: 10.47973/jprp.v5i1.257.