Thanh TamP. T., Thanh HaiL., Bich ThuyP. T., Ngoc DuyL., Thi NgaN., Quang VyD., Thi HongD. và Thu PhuongD. T. (2021) “The Tỷ lệ nhiễm một số vi khuẩn, virus ở trẻ viêm phổi tái diễn có suy hô hấp tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 5(1). doi: 10.47973/jprp.v5i1.239.