GiangL. H. và HọcT. V. (2018) “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ u màng não thất ở trẻ em”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 2(4). doi: 10.25073/jprp.v0i4.21.