HiềnN. T. T. và Vân Đặng T. H. (2018) “Một số yếu tố liên quan đến chẩn đoán muộn bệnh Kawasaki ở trẻ em”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 2(4). doi: 10.25073/jprp.v0i4.20.