Thi BichH., Van LamN. và Thi HoaH. (2020) “Di chứng sau viêm não ở trẻ em và nhu cầu chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương (2018 - 2019)”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 4(3). doi: 10.25073/jprp.v4i3.186.