HiềnPhạm Duy, HoànVũ Mạnh, LongPhan Hồng, TâmTrần Đức, và YếnPhạm Thị Hải. 2022. “PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ BẤT THƯỜNG HỢP LƯU MẬT TỤY KHÔNG GIÃN ĐƯỜNG MẬT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 6 (5). https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/456.