ChiLê Quỳnh, ThảoNguyễn Thị Phương, NgânPham Thị Thúy, NgọcCấn Thị Bích, và ThạchHoàng Ngọc. 2022. “Loạn sản Xơ cốt hóa tiến triển ở Trẻ Em: Báo cáo Ca bệnh”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 6 (1). https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/446.