MừngNgô Thị, DươngĐặng Ánh, và SơnPhạm Hồng. 2022. “Thoát vị hoành bẩm Sinh được cứu sống bằng phương pháp ECMO: Báo cáo Ca bệnh”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 6 (1). https://doi.org/10.47973/jprp.v6i1.445.