NgaTrần Thị, QuangVũ Đình, LiễuLê Thị, LanAn Thùy, MộcHoàng Thị Thanh, NhungĐinh Thị Hồng, HuyNguyễn Xuân, NgọcNgô Thị Bích, HuyềnTrần Thị, và NgọcNgô Diễm. 2022. “Ứng dụng Kĩ thuật Lai huỳnh Quang tại chỗ Trong xác định nguồn gốc Marker nhiễm sắc thể”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 6 (1). https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/442.