ĐạtNguyễn Đình, DũngTrịnh Quang, GiangNguyễn Hương, và HùngĐỗ Mạnh. 2018. “Mô Tả một số đặc điểm vận động Thô ở Trẻ ở Trẻ bại não thể Co cứng tại bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2018”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 2 (4). https://doi.org/10.25073/jprp.v0i4.40.