HàTrần Thu, LanBùi Ngọc, NgaNguyễn Thị, và ThạchHoàng Ngọc. 2021. “Hóa trị liệu điều trị U thần Kinh đệm bậc thấp tủy sống tiến triển ở Trẻ Em: 3 trường hợp Và Xem lại Y văn về U thần Kinh đệm bậc thấp”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 5 (6). https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/383.