ThơTrần Văn, và HiềnPhạm Thu. 2018. “Một số yếu tố Nguy Cơ nghề nghiệp gây Stress ở điều dưỡng Viên Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2017”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 2 (4). https://doi.org/10.25073/jprp.v0i4.38.