DũngVũ Chí, HằngNguyễn Thị, HàNguyễn Thu, MaiĐỗ Thị Thanh, ThảoBùi Phương, NgọcCấn Thị Bích, và ThànhNguyễn Trọng. 2021. “Cải thiện chiều Cao ở Trẻ thiếu hụt Hormon tăng trưởng được điều trị bằng Hormon Thay Thế”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 5 (5). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i5.362.