TrungVũ Quang, ĐiểnTrần Minh, và TùngCao Việt. 2021. “Kết Quả bít ống động mạch đơn thuần bằng dụng cụ Qua Da ở Trẻ Sơ Sinh Non tháng tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 5 (5). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i5.348.