AnhLe Tuan, và HungNguyen Ngoc. 2021. “Kết Quả phẫu thuật Llấy Bỏ xốp xương hộp kết hợp với giải Phóng Mô mềm chọn lọc ở Trẻ dưới 24 tháng tuổi mắc bàn chân khoèo bẩm Sinh”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 5 (2). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i2.307.