Thanh TamPham Thi, HaiPhan Viet, NgaNguyen Thi, CuaDuong Dinh, và MaiNguyen Thi. 2021. “Báo Cáo Một Trường Hợp Ngộ Độc Asen Cấp Tính Được Trị Thành Công Tại Bệnh Viện Nhi Trung Ương”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 5 (2). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i2.306.