HuongNguyen Thu. 2021. “Đánh Giá Kết Quả Chăm Sóc Hệ Thống Tưới Rửa Kháng Sinh Cho Bệnh Nhi Sau Phẫu Thuật Viêm Xương Tủy Tại Khoa Chỉnh Hình Nhi – Bệnh Viện Nhi Trung Ương”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 5 (2). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i2.303.