Thai SonTran, và Ngoc DuyLe. 2021. “Sự biến đổi nồng độ Immunoglobulin E Và Immunoglobulin G Trong huyết Thanh của bệnh nhân Viêm mũi dị ứng tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 5 (1). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i1.257.