Tien BangQuach, và Huu HoaPham. 2021. “Hiệu Quả điều trị nhịp Nhanh kịch phát Trên thất Có giảm chức năng tâm Thu thất trái ở Trẻ Em bằng năng lượng sóng Có tần số Radio tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 5 (1). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i1.255.