Thanh TamPham Thi, Thanh HaiLe, Bich ThuyPhung Thi, Ngoc DuyLe, Thi NgaNguyen, Quang VyDo, Thi HongDinh, và Thu PhuongDinh Thi. 2021. “The Tỷ lệ nhiễm một số Vi khuẩn, Virus ở Trẻ Viêm phổi tái diễn Có Suy Hô hấp tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 5 (1). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i1.239.