HuyNguyễn Xuân, QuangVũ Đình, LanAn Thùy, NgọcNgô Diễm, và HảiLê Thanh. 2018. “Nghiên cứu Giá trị của khuếch đại Gen MyCN Trên bệnh nhân U Nguyên bào thần Kinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 2 (4). https://doi.org/10.25073/jprp.v0i4.23.