GiangLê Hoài, và HọcTrần Văn. 2018. “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng Và hình ảnh cộng hưởng từ U màng não thất ở Trẻ Em”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 2 (4). https://doi.org/10.25073/jprp.v0i4.21.