NamD. V. NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP PHẪU THUẬT THOÁT VỊ TỦY-MÀNG TỦY KÈM THEO NÃO ÚNG THỦY TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 6, n. 5, 28 tháng 12 2022.