HàP. V.; ĐứcH. H.; HoàngN. V. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NẮN CHỈNH KHÔNG CẮT XƯƠNG ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP HÁNG BẨM SINH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 6, n. 5, 28 tháng 12 2022.