HiềnP. D.; HoànV. M.; LongP. H.; TâmT. Đức; YếnP. T. H. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ BẤT THƯỜNG HỢP LƯU MẬT TỤY KHÔNG GIÃN ĐƯỜNG MẬT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 6, n. 5, 28 tháng 12 2022.