HoànV. M.; HiềnP. D.; NamT. X. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XỬ TRÍ CÁC BIẾN CHỨNG SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ RUỘT QUAY DỞ DANG Ở TRẺ EM. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 6, n. 5, 28 tháng 12 2022.