LâmN. V.; HươngT. T. T.; Hậu Đỗ T. T.; ChinhN. L.; NgọcN. T. B.; ViệtP. T. Đánh giá hiệu quả dung dịch Dr. Eca và gel nano bạc trên tổn thương da ở bệnh nhân thủy đậu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 6, n. 1, 22 tháng 2 2022.