ChinhN. L.; Hậu Đỗ T. T.; NgọcT. T.; TỉnhP. T. L.; BíchH. T.; TùngT. A.; AnhC. T.; TàiQ. T.; HiềnP. T. Những rào cản tuân thủ điều trị ở trẻ nhiễm HIV/AIDS và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 6, n. 1, 22 tháng 2 2022.