NgọcC. T. B.; Giang Đặng T. K.; ThảoB. P.; KhánhN. N.; Mai Đỗ T. T.; HàN. T.; ThànhN. T.; HằngN. T.; DũngV. C. Đánh giá kết quả điều trị hormon tăng trưởng ở bệnh nhân Prader Willi. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 6, n. 1, 15 tháng 2 2021.