ĐạtN. Đình; DũngT. Q.; GiangN. H.; Hùng Đỗ M. Mô tả một số đặc điểm vận động thô ở trẻ ở trẻ bại não thể co cứng tại bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2018. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 2, n. 4, 15 tháng 8 2018.