TuânT. M.; NamT. X.; HùngT. Phẫu thuật điều trị chấn thương vỡ tá tràng ở trẻ em: nhân 2 trường hợp. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 5, n. 6, 15 tháng 12 2021.