NgọcL. T. K. Nhân 2 ca bệnh hiếm tại Bệnh viện Nhi Trung ương: Phổi móng ngựa, đối chiếu y văn. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 5, n. 6, 15 tháng 12 2021.