BìnhD. T. T.; NamT. T.; NgọcN. T.; PhượngL. T.; HươngN. T. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm thận lupus class iii- iv ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 5, n. 6, 15 tháng 12 2021.