DũngV. C.; HằngN. T.; HàN. T.; Mai Đỗ T. T.; ThảoB. P.; NgọcC. T. B.; ThànhN. T. Cải thiện chiều cao ở trẻ thiếu hụt hormon tăng trưởng được điều trị bằng hormon thay thế. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 5, n. 5, 31 tháng 10 2021.