DũngV. C.; HàN. T.; KhánhN. N.; ThảoB. P.; NgọcC. T. B.; Mai Đỗ T. T.; ThànhN. T.; AnhN. Q. Kiểu gen và kiểu hình của hội chứng không nhạy cảm Androgen. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 5, n. 5, 31 tháng 10 2021.