TrungV. Q.; ĐiểnT. M.; TùngC. V. Kết quả bít ống động mạch đơn thuần bằng dụng cụ qua da ở trẻ sơ sinh non tháng tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 5, n. 5, 31 tháng 10 2021.