LinhT. T. T.; HàN. T.; KhánhN. N.; DũngV. C.; ThảoB. P.; NgọcC. T. B.; Mai Đỗ T. T.; XuânB. T. Ứng dụng nghiệm pháp kích thích Glucagon trong chẩn đoán thiếu hụt hormon tăng trưởng ở trẻ thấp lùn. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 2, n. 4, 15 tháng 8 2018.