AnhL. T.; HungN. N. Kết quả phẫu thuật Llấy bỏ xốp xương hộp kết hợp với giải Phóng mô mềm chọn lọc ở trẻ dưới 24 tháng tuổi mắc bàn chân khoèo bẩm sinh. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 5, n. 2, 30 tháng 4 2021.