Hoai PhuongH. T.; Khanh LinhN. T.; BichL. T. Kiến Thức, Thái Độ, Cách Xử Trí Sốt Và Mối Liên Quan Về Trình Độ Học Vấn Của Bà Mẹ Có Con Dưới 5 Tuổi Tại Khoa Nhi Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 5, n. 2, 30 tháng 4 2021.