HuongN. T. Đánh Giá Kết Quả Chăm Sóc Hệ Thống Tưới Rửa Kháng Sinh Cho Bệnh Nhi Sau Phẫu Thuật Viêm Xương Tủy Tại Khoa Chỉnh Hình Nhi – Bệnh Viện Nhi Trung Ương. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 5, n. 2, 30 tháng 4 2021.